Warszawa: Warsztaty i wykłady o języku

Jeśli interesujesz się językiem i jego twórczym potencjałem, sprawdź program jesiennego cyklu warsztatów Loesje i wykładów, podczas których rozwiniesz swoją kreatywność i wiedzę o języku.Loesje to imię młodej Holenderki, która wierzy, że słowem można zmieniać świat. Podpisane przez nią hasła trafiają na minimalistyczne, czarno-białe plakaty, ale Loesje nie pisze ich sama. Teksty powstają podczas warsztatów, które bazują na technikach kreatywnego pisania i pokazują, jak wyrażać myśli w postaci zwięzłych, niekonwencjonalnych haseł.
 

We wrześniu i październiku Loesje zaprasza na cykl warsztatów i wykładów, w trakcie którego powstanie kilkadziesiąt nowych plakatów. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Na każdy wykład i każde warsztaty obowiązują niezależne zapisy - formularz zgłoszeniowy dostępny jest na trzy dni przed danym wydarzeniem. 

13 września, niedziela, 15:00
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Wykład: Zwięźle, zmyślnie i z polotem. O specyfice przekładu tekstów krótkich – Damian Bednarz
[zapisy]

13 września, niedziela, 16:30
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Warsztaty translatorskie Loesje 
[zapisy]

19 września, sobota, 15:00
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Wykład: Gdy metafory pozwalają płynąć – Agata Hącia
[zapisy]

19 września, sobota, 16:30
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje
[zapisy]


20 września, sobota, 16:30
La Lucy, Pereca 11
Warsztaty redakcyjne i nowa seria plakatów
[zapisy]

25 września, piątek, 17:30
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Wykład: ODWAŻNIEJ – jak improwizacja wspomaga kreatywne myślenie? – Agnieszka Matan 
[zapisy]

25 września, piątek, 18:45
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje 
[zapisy]

27 września, niedziela, 15:00
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Wykład: Loesje w świecie języka migowego – jasna sprawa czy jednak wyzwanie? – Artur Werbel 
[zapisy]

27 września
, niedziela, 16:30
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje 
z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM)
[zapisy]

4 października, niedziela, 16:30
No Problem, Bracka 20
Warsztaty redakcyjne i nowa seria plakatów
[zapisy]


18 października, niedziela, 16:00
Jaś & Małgosia, Jana Pawła II 57
Warsztaty redakcyjne i nowa seria plakatów
[zapisy

25 października, niedziela, 15:00
La Lucy, Pereca 11
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje 
[zapisy]


13 września, 15:00: Zwięźle, zmyślnie i z polotem – o specyfice przekładu tekstów krótkich 

Tematem wykładu będzie specyfika przekładu tekstów krótkich. W oparciu o teorię dominanty translatorskiej analizie poddane zostaną wybrane tłumaczenia tekstów krótkich z obszaru marketingu (hasła reklamowe, slogany, nazwy brandów) oraz literatury (miniatury poetyckie, aforyzmy, tytuły dzieł artystycznych). Celem analizy będzie zaprezentowanie wyzwań, jakie niosą tego typu tłumaczenia – językowych, kulturowych i kontekstualnych – oraz możliwych strategii radzenia sobie z nimi. 
Dzięki wykładowi uczestnicy i uczestniczki warsztatów wyposażeni zostaną w podstawową wiedzę, która pozwoli im praktycznie zmierzyć się z przekładem krótkich tekstów, jakimi są plakaty Loesje.

Damian Bednarz – lingwista, tłumacz języka niemieckiego i angielskiego. Pasjonat translatorycznych zagwozdek.


13 września, 15:00: Gdy metafory pozwalają płynąć 
Spotkanie przybliży, czym jest metafora i jakie możliwości daje każdemu, kto chce wyrazić ważne dla siebie treści.

Agata Hącia – doktor językoznawstwa, wykładowca UW, stała współpracownica Rady Języka Polskiego, sekretarz naukowy zespołu Obserwatorium Językowego UW. Interesuje się m.in. kulturą języka polskiego, a w swoich badaniach chętnie uwzględnia perspektywę psychologiczną. Popularyzuje wiedzę o polszczyźnie także jako autorka i gość audycji w Polskim Radiu. Lubi pisać książki dla dzieci, zwłaszcza o języku.


25 września, 17:30: ODWAŻNIEJ – jak improwizacja wspomaga kreatywne myślenie? 
Improwizacja teatralna to sztuka, która bazuje na absolutnej zgodzie na własne pomysły i na ich wspieraniu. Ma zastosowanie w komedii – ale nie tylko. Techniki improwizacji są przydatne na każdym gruncie twórczego myślenia. 
Agnieszka Matan zaprasza na wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami, który wprowadzi w podstawowe zasady improwizacji. Jeżeli chcecie wymyślać rzeczy odważniej, bardziej spontanicznie lub mierzycie się z ciągłą samokrytyką – to spotkanie może okazać się bardzo pomocne.

Agnieszka Matan – improwizatorka, komiczka, trenerka improwizacji w Szkole Impro, współtworzy Resort Komedii. Uważa, że tylko improwizacja może uratować świat i nie ma bardziej ludzkiej i empatycznej sztuki.


27 września, 15:00: Loesje w świecie języka migowego – jasna sprawa czy jednak wyzwanie? 
Polski język migowy (PJM) jest zupełnie innym językiem niż język polski. Jest językiem wizualno-przestrzennym i ma swoją strukturę gramatyczną, a w związku z tym tłumacze PJM nieraz podejmują się wyzwania i tłumaczą metafory, przenośnie, związki frazeologiczne. Ale jak? Jak przełożyć polskie metafory i przenośnie na język, w którym komunikujemy się za pomocą dłoni i w którym króluje ekspresja?
O tym, jak to wszystko działa, opowie Artur Werbel, osoba Głucha, która podzieli się doświadczeniem ze swojego środowiska. Wszystkie przykłady będą z życia wzięte.
Wykład będzie prowadzony w polskim języku migowym, z tłumaczeniem na język foniczny. 

Wykład wpisany jest w program 8. edycji Festiwalu Kultury bez Barier, który organizuje Fundacja Kultury bez Barier – doświadczony i pełen pasji zespół ekspertów i ekspertek dostępności, którzy mają wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym organizowaniu wydarzeń i zapewnianiu ich dostępności. Festiwal organizowany jest wokół Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, przypadającego w ostatnią niedzielę września. Swoimi założeniami i programem podkreśla ten dzień oraz przypomina o środowisku osób niesłyszących i walorach dostępności wydarzeń.


Warsztaty translatorskie 
13 września 
Warsztaty translatorskie to praca na hasłach Loesje istniejących już w innych językach i kreatywny proces poszukiwania ich polskich odpowiedników. Podczas sesji powstaje kolejna seria plakatów podpisanych imieniem Loesje, które udostępniane są w zasobach na www.loesje.org. 
Warsztaty skłaniają do refleksji nad ograniczeniami języka i przekładu, wymową słów i ich uzależnioną od kontekstu wypowiedzi wieloznacznością. Translatorsko pracujemy głównie w kierunku angielski-polski. Uczestnicy zapisani na wydarzenie otrzymają link do plakatów, które będą bazą do warsztatowych tłumaczeń.


Warsztaty pisania 
19, 25 i 27 września 
Kreatywne pisanie z Loesje pobudza twórcze myślenie, inspiruje do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci krótkich, niekonwencjonalnych haseł. Warsztaty skłaniają do refleksji nad wymową słów i ich uzależnioną od kontekstu wypowiedzi wieloznacznością. 
Wybrane teksty trafiają na warsztaty redakcyjne, po których najbardziej inspirujące hasła stają się plakatami podpisanymi imieniem Loesje. Gotowe plakaty udostępniane są w zasobach na www.loesje.org

Warsztaty redakcji 
20 września, 4 i 18 października
Warsztaty redakcji końcowej to praca z tekstami stworzonymi podczas sesji pisania. To konstruktywne dyskusje o ideach i wartościach, jakie niosą ze sobą teksty, oraz twórcza wymiana pomysłów, dzięki którym hasła zyskują finalne brzmienie. 
Po sesji redakcyjnej najbardziej inspirujące teksty stają się plakatami podpisanymi imieniem Loesje i udostępniane są w zasobach na www.loesje.org.
W redakcji mogą wziąć udział również osoby, które nie były wcześniej na żadnych warsztatach Loesje. Wykłady i warsztaty w Warszawie są częścią projektu "Język polski jest przyjazny / merda ogonkami", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020" oraz ze środków m.st. Warszawa. 

Wydarzenia w ramach projektu odbywają się również w Szczecinie, Hrubieszowie, Poznaniu i Krakowie.

Partnerzy: Pracownia Duży Pokój, La Lucy, No Problem, Jaś & Małgosia, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Kultury bez Barier, Radio Kampus, Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Środek – Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki, wSzczecinie.pl, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.Loesje [luszje], po polsku Lusia lub Luśka
To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję. Podpisane przez nią hasła odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji, a także krytycznego, ale konstruktywnego spojrzenia.
Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.

Posłuchaj rozmowy o warsztatach Loesje w radiowej Dwójce oraz Czwórce.

Loesje warsztaty°°° Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad:
1. Uczestnicy i uczestniczki samodzielnie zaopatrują się w środki ochrony osobistej – maseczkę lub inną formę zakrycia nosa i ust – oraz noszą je w przestrzeni wydarzenia przez cały czas jego trwania.
2. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na pomiar temperatury przez organizatorów przed wejściem do przestrzeni wydarzenia, a także na dokonanie dezynfekcji rąk.
3. Uczestnicy i uczestniczki  potwierdzają, że – według swojej najlepszej wiedzy – w dniu wydarzenia nie są  osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 ani nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
4. W uzasadnionych przypadkach – uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.
 

2020fin