Pażdziernik: Kreatywnie w Warszawie i Poznaniu

W październiku Loesje zaprasza do Warszawy i Poznania na ostatnie w tym roku spotkania na żywo.



WARSZAWA

4 października, 16:30, No Problem, Bracka 20, [zapisy]
18 października, 16:00, Jaś & Małgosia, Jana Pawła II 57 [zapisy]
Warsztaty redakcji końcowej
Warsztaty to praca z tekstami stworzonymi podczas sesji pisania. To konstruktywne dyskusje o ideach i wartościach, jakie niosą ze sobą teksty, oraz twórcza wymiana pomysłów, dzięki którym hasła zyskują finalne brzmienie. Po sesji redakcyjnej najbardziej inspirujące teksty stają się plakatami podpisanymi imieniem Loesje i udostępniane są w zasobach na www.loesje.org

25 października, 15:00, La Lucy, Pereca 11, [zapisy]
Warsztaty kreatywnego pisania 
Kreatywne pisanie z Loesje pobudza twórcze myślenie, inspiruje do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci krótkich, niekonwencjonalnych haseł. Warsztaty skłaniają do refleksji nad wymową słów i ich uzależnioną od kontekstu wypowiedzi wieloznacznością.



POZNAŃ

24 października, 13:00, Centrum Kultury Zamek, Św. Marcin 82/84, [zapisy]
Wykład: Zwięźle, zmyślnie i z polotem. O specyfice przekładu tekstów krótkich

Tematem wykładu Damiana Bednarza będzie specyfika przekładu tekstów krótkich. W oparciu o teorię dominanty translatorskiej analizie poddane zostaną wybrane tłumaczenia tekstów krótkich z obszaru marketingu (hasła reklamowe, slogany, nazwy brandów) oraz literatury (miniatury poetyckie, aforyzmy, tytuły dzieł artystycznych). Celem analizy będzie zaprezentowanie wyzwań, jakie niosą tego typu tłumaczenia – językowych, kulturowych i kontekstualnych – oraz możliwych strategii radzenia sobie z nimi. 
Dzięki wykładowi uczestnicy i uczestniczki warsztatów wyposażeni zostaną w podstawową wiedzę, która pozwoli im praktycznie zmierzyć się z przekładem krótkich tekstów, jakimi są plakaty Loesje.

Damian Bednarz – lingwista, tłumacz języka niemieckiego i angielskiego. Pasjonat translatorycznych zagwozdek.


24 października, 14:30, Centrum Kultury Zamek, Św. Marcin 82/84, [zapisy]
Warsztaty translatorskie Loesje 

Warsztaty translatorskie to praca na hasłach Loesje istniejących już w innych językach i kreatywny proces poszukiwania ich polskich odpowiedników. Podczas sesji powstaje kolejna seria plakatów podpisanych imieniem Loesje, które udostępniane są później w zasobach na www.loesje.org
Translatorsko pracujemy głównie w kierunku angielski-polski. Osoby zapisane na wydarzenie otrzymają link do plakatów, które będą bazą do warsztatowych tłumaczeń.

W połączeniu z poprzedzającym je wykładem, warsztaty skłaniają do refleksji nad ograniczeniami języka i przekładu, wymową słów i ich wieloznacznością uzależnioną od kontekstu wypowiedzi.



Wykład i warsztaty są częścią projektu "Język polski jest przyjazny / merda ogonkami", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020" oraz ze środków m.st. Warszawa. 

Partnerzy: Pracownia Duży Pokój, La Lucy, No Problem, Jaś & Małgosia, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Kultury bez Barier, Radio Kampus, Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Środek – Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki, wSzczecinie.pl, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.



Loesje [luszje], po polsku Lusia lub Luśka
To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję. Podpisane przez nią hasła odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji, a także krytycznego, ale konstruktywnego spojrzenia.
Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.

Posłuchaj rozmowy o warsztatach Loesje w radiowej Dwójce oraz Czwórce.

kto



°°° Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad:
1. Uczestnicy i uczestniczki samodzielnie zaopatrują się w środki ochrony osobistej – maseczkę lub inną formę zakrycia nosa i ust – oraz noszą je w przestrzeni wydarzenia przez cały czas jego trwania.
2. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na pomiar temperatury przez organizatorów przed wejściem do przestrzeni wydarzenia, a także na dokonanie dezynfekcji rąk.
3. Uczestnicy i uczestniczki  potwierdzają, że – według swojej najlepszej wiedzy – w dniu wydarzenia nie są  osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 ani nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
4. W uzasadnionych przypadkach – uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.




 

2020fin