Zaproś Loesje na warsztaty

Loesje

Kreatywne pisanie z Loesje to przestrzeń konstruktywnych dyskusji opartych na zabawie słowem. Dzięki temu warsztaty są nieszablonowym sposobem spędzenia czasu dla grup, które chciałyby stworzyć hasła wokół ważnych dla siebie tematów.

Kreatywne pisanie z Loesje to wspólne pisanie krótkich tekstów, opartych na zabawie skojarzeniami słownymi. Zajęcia bazują na otwartej i poddającej się modyfikacjom metodologii, dzięki czemu można je każdorazowo dostosowywać do oczekiwań grupy i ukierunkować tematycznie.

Nie wymagają doświadczenia w zakresie kreatywnego pisania, ponieważ wykorzystują proste, ale efektywne techniki pracy grupowej oraz uniwersalne metody pomagające w rozwijaniu umiejętności pisarskich.

Grupa warsztatowa liczy zwykle od 5 do 15 osób.

Wszyscy pracują w tym samym języku, ale wystarczy jego znajomość w stopniu dobrym. Z tego względu zajęcia mogą również pełnić rolę rozbudowanego ćwiczenia w procesie nauki języka obcego.

Warsztaty Loesje skonstruowane są jako seria wynikających z siebie ćwiczeń opartych na twórczej pracy z językiem. Dzięki temu efektywnie uczą, jak korzystać z wieloznaczności języka do wyrażania swoich myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł. Ponieważ koncentrujemy się na praktyce, informacje teoretyczne znajdują zastosowanie bezpośrednio w trakcie spotkań.

Mimo że warsztaty Loesje nie są typowym kursem kreatywnego pisania, stanowią źródło inspiracji do twórczej pracy ze słowem. Metody wykorzystywane podczas zajęć można indywidualnie adaptować do różnych tekstów, także dłuższych niż plakaty Loesje.

Warsztaty składają się z etapu kreatywnego pisania oraz redakcji końcowej i tylko w takiej formule prowadzą do nowych plakatów podpisanych imieniem Loesje. Cały proces trwa 5-6 godzin, choć może zostać rozdzielony na dwa osobne spotkania.

Niezależnie od tego, samo kreatywne pisanie może być samodzielnym wydarzeniem, trwającym 2-3 godziny. Grupa warsztatowa tworzy wówczas krótkie teksty w stylu haseł Loesje i zatrzymuje teksty na własny użytek.

Typowe warsztaty to spotkania dla młodzieży i osób dorosłych. Natomiast dzieciom Loesje może zaproponować zajęcia oparte na zabawach słowem, których przebieg można każdorazowo dostosowywać do czasu, jakim dysponuje grupa.

Podczas warsztatów krótkich form dzieci ćwiczą kompetencje językowe i płynność pisania oraz rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie.

Kreatywne pisanie Loesje - oferta

warsztaty@loesje.pl