Darowizny

Jak wesprzeć Loesje darowizną?

Loesje w Polsce działa jako fundacja, której działania możesz w każdej chwili wesprzeć darowizną.
Darowizny przeznaczamy na działania statutowe, w tym na organizację otwartych warsztatów kreatywnego pisania.
Powstają na nich nowe plakaty Loesje, które później udostępniamy online do działań edukacyjnych, społecznych i prywatnego użytku.

Fundacja Loesje Polska
ul. L. Kickiego 4a/44, 04-369 Warszawa
Konto (Volkswagen Bank Polska):
84 2130 0004 2001 0989 0542 0001
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Darowizna od osób fizycznych

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pozarządowej
w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Darowizny można przekazać na rzecz dowolnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego i nie musi to być organizacja posiadająca status OPP (organizacji pożytku publicznego).
Więcej o darowiznach na rzecz organizacji przeczytasz na stronie ngo.pl →

Darowizna od osób prawnych

Wówczas od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek organizacji.
Możliwe jest również zawarcie z Fundacją Loesje Polska pisemnej umowy darowziny.
Więcej o darowiznach od osób prawnych dowiesz się również ze strony ngo.pl →