Warsztaty Loesje

Warsztaty kreatywnego pisania to okazja do bliższego poznania Loesje, jej idei oraz sposobu działania. To wspólne pisanie krótkich tekstów, które ukazuje, jak efektywnie wykorzystywać wieloznaczności języka do wyrażania myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł.
Warsztaty pozwalają wyjść poza utarte schematy językowe, skutecznie pobudzić wyobraźnię oraz uruchomić twórcze myślenie. Bazują na łatwo poddającej się modyfikacjom metodologii, dzięki czemu można je ukierunkować tematycznie i dostosować do oczekiwań każdej grupy.
Warsztaty Loesje
Warsztaty Loesje nie wymagają wcześniejszego doświadczenia w kreatywnym pisaniu. Wykorzystują proste, ale efektywne techniki i narzędzia twórcze. Są skonstruowane tak, aby jednocześnie stymulować aktywność całej grupy i dawać każdej osobie indywidualną możliwość swobodnego wypowiadania się na wszystkich etapach pisania.

Podczas warsztatów koncentrujemy się na praktyce, a informacje teoretyczne znajdują zastosowanie bezpośrednio w trakcie pisania.

Teksty Loesje
Loesje posters
Każde spotkanie jest skonstruowane jako seria wynikających z siebie ćwiczeń opartych na twórczej pracy z językiem, zaś w procesie pisania wykorzystujemy dynamikę pracy grupowej, uruchamiając jednocześnie indywidualne pokłady kreatywności. To połączenie gwarantuje stałe generowanie różnorodnych tekstów, bez ryzyka zbyt szybkiego wyeksploatowania własnych pomysłów.

Z tego względu warsztaty Loesje są doskonałą okazją do pogłębienia interakcji i dodatkowej integracji dla grup, które się już znają.

WARSZTATY - DLA KOGO?
Na typowe warsztaty Loesje zaprasza młodzież i dorosłych. Najmłodszym może zaproponować warsztaty krótkich form – które również bazują na kreatywnych zabawach słowem, ćwicząc kompetencje językowe i twórcze myślenie.
Ponieważ ich elastyczna formuła sprzyja adaptacjom, można je z powodzeniem wykorzystywać do realizacji różnorodnych tematycznie spotkań, szkoleń i ćwiczeń edukacyjnych.
Zapowiedzi wydarzeń otwartych znajdziesz na stronie Loesje i newsletterze. Realizuje je sama Loesje lub powadzi je na zaproszenie innych organizacji, bibliotek, festiwali.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas: warsztaty@loesje.pl