Oświadczenie związane z kampanią Galerii Dominikańskiej

Loesje

W związku z kampanią Galerii Dominikańskiej, która może wydawać się powiązana z Loesje ze względu na posługiwanie się zbliżoną estetyką, informujemy, że kampania ta nie jest autorstwa Loesje.

Oświadczenie

Loesje nie współpracuje i nie współpracowała wizerunkowo z Galerią Dominikańską. Nie brała również udziału w tworzeniu treści kampanii zachęcającej do odwiedzenia Galerii Dominikańskiej. Nie identyfikuje się też z tekstem zastosowanym na nośnikach.
Jednocześnie informujemy, że sam tekst nie narusza praw autorskich Loesje.


W Galerii Dominikańskiej Loesje miała wyłącznie poprowadzić warsztaty kreatywnego pisania, które zostały wstępnie zaplanowane na 29 lutego 2020 roku. 
Wydarzenie miało mieć charakter jednorazowy i gościnny. Takie działanie Loesje dopuszcza jako formę współpracy z podmiotami komercyjnymi, według oferty przedstawionej na swojej stronie. Same warsztaty nie miały na celu tworzenia haseł Loesje. Miały jedynie bazować na części metod kreatywnego pisania, jakimi Loesje posługuje się do tworzenia własnych plakatów. 

Na żadnym etapie rozmów nie wyraziliśmy zgody na współpracę wizerunkową. Natomiast po przedstawieniu zakresu możliwej współpracy z firmami, jaką zwykle proponuje Loesje (tj. gościnne warsztaty bez tworzenia haseł podpisanych imieniem Loesje), Galeria na taką formę współpracy przystała.
Dalsze prace kreacyjne były wyłącznie decyzjami Galerii.

Swoją kampanią i konkursem na Facebooku Galeria mogła wprowadzać odbiorców w błąd, sugerując że są to działania wizerunkowe realizowane w porozumieniu z Loesje lub współtworzone przez Loesje.

Galeria Dominikańska wykorzystała charakterystyczną dla Loesje estetykę do celów komercyjnych bez nawiązania z nami współpracy wizerunkowej.
W związku z tym nie zrealizujemy w jej przestrzeni planowanych wcześniej warsztatów.

Oświadczenie wydane dnia 23. lutego 2020 roku
przez Zarząd i Radę Fundacji Loesje Polska