Inicjatywa dla drzew

Loesje Polska

Loesje wspieraja fundację i inicjatywę społeczną FOTA4Climate, która dąży do wprowadzenia moratorium na wycinanie oraz niszczenie drzew na terenach zurbanizowanych na terenie całej Polski.

Moratorium ma na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych związanych z gospodarowaniem drzewami. Dzięki zmianom na poziomie prawnym drzewa mogą stać się dobrem całego społeczeństwa zamiast służyć interesom wybranych osób.

Projekt można wesprzeć m.in. podpisując petycję:

Petycja apeluje o ograniczenie wycinki drzew na terenach zurbanizowanych tylko do przypadków faktycznie zagrażających bezpieczeństwu. Postuluje wprowadzenie Moratorium dla Drzew, mającego na celu wstrzymanie nieuzasadnionej wycinki do zmiany prawa, dającego drzewom należytą ochronę.

Petycja podkreśla też, że nowe nasadzenia nie rekompensują strat spowodowanych wycinaniem drzew. Ze względu na czynniki takie jak zamiany klimatyczne, sadzonki często obumierają z powodu suszy i obniżenia poziomu wód gruntowych.