Na Jazdowie w PJM

Kreatywne pisanie Loesje

Część wydarzeń z letniego programu Loesje na Jazdowie odbędzie się z tłumaczeniem na PJM (polski język migowy):

  • 17.07, 14:30 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem
  • 17.07, 16:00 – warsztaty kreatywnego pisania
  • 24.07, 11:00 – międzypokoleniowa gra terenowa
  • 28.08, 14:30 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem
  • 17.09, 13:00 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem
  • 17.09, 14:30 – warsztaty improwizacji teatralnej
  • 17.09, 16:00 – warsztaty kreatywnego pisania
Polecamy wcześniejsze zapisy:

‣ w wydarzeniach w linku →
‣ albo mailowo: loesje@loesje.pl
o zapisy mailowe prosimy szczególnie w przypadku grup
‣ zapisy na grę terenową: paulina@loesje.pl

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest nieodpłatny.
Tłumaczenia na PJM – Fundacja Kultury bez Barier.

◦ 17.07, niedziela, Jazdów/Zaczarowany Ogród

14:30 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem
tłumaczenie: język ukraiński, PJM
zapisy 10.07 od 14:30 w linku →

16:00 – warsztaty kreatywnego pisania z PJM
zapisy od 10.07 od 14:30 w linku →

◦ 24.07, niedziela, Jazdów

11:00 – międzypokoleniowa gra terenowa
zapisy mailowe: paulina@loesje.pl
tłumaczenie: język ukraiński, angielski, PJM

◦ 28.08, niedziela, Jazdów/Zaczarowany Ogród

14:30 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem
tłumaczenie: język ukraiński, PJM
zapisy od 21.08 od 14:30 w linku →

◦ 17.09, sobota, Zaczarowany Ogród

13:00 – spacer po Jazdowie z przewodnikiem, z PJM
zapisy 10.09 od 14:30 w linku →

14:30 – warsztaty impro, z PJM
zapisy 10.09 od 14:30 w linku →

16:00 – warsztaty kreatywnego pisania, z PJM
zapisy od 10.09 od 14:30 w linku →

Spacery po Jazdowie

◦ 17.07 oraz 28.08, niedziele, godz. 14:30-15:30
◦ 17.09, sobota, 13:00-14:00

Lato na Jazdowie to również spacery, dające możliwość bliższego zapoznania się z największym oddolnym centrum kultury i edukacji w Polsce oraz zieloną enklawą w sercu Warszawy.
O początkach Osiedla, a także aktualnych działaniach opowiedzą osoby z Partnerstwa Otwarty Jazdów, które zrzesza mieszkańców Osiedla oraz aktywistki i aktywistów miejskich.
W 2021 roku Partnerstwo otrzymało wyróżnienie Komisji Europejskiej za wyjątkowe zaangażowanie w ochronę i rozwój wspólnego europejskiego dziedzictwa w konkursie European Heritage Awards.

Miejsce zbiórki:
domek Partnerstwa (Sołectwo), ul. Jazdów 10/5.

Warsztaty Loesje

◦ 17.07, niedziela, oraz 17.09, sobota, godz. 16:00-18:30

Warsztaty Loesje pobudzają twórcze myślenie, inspirują do zabawy schematami językowymi, a także wyrażania myśli w postaci zwięzłych, niekonwencjonalnych haseł. Podpowiadają również, jak kreatywnie korzystać z wieloznaczności słów i związków frazeologicznych.
Gotowe plakaty udostępniane są w zasobach na www.loesje.org.

Gra terenowa

◦ niedziela: 24.07, od godz. 11:00

Międzypokoleniowa gra terenowa to aktywny poranek w plenerze, który ćwiczy kreatywne myślenie i inspiruje do twórczego rozwiązywania problemów.
Każda drużyna otrzymuje zestaw startowy – mapę i wytyczne, krótki regulamin, a także materiały niezbędne do rozwiązania zagadek i wykonania zadań w miejscach wpisanych w program gry. Dzięki ogólnemu charakterowi zadań, w grze mogą wziąć udział również dzieci, niezależnie od wieku.

Warsztaty impro

◦ 17.09, sobota, godz. 14:30-15:30

Improwizacja teatralna, czyli impro, to sztuka, która bazuje na absolutnej zgodzie na własne pomysły i na ich wspieraniu. Ma zastosowanie w komedii – ale nie tylko. Techniki improwizacji są przydatne także na każdym gruncie twórczego myślenia.
To, jak improwizacja wspomaga kreatywność i sztukę prowadzenia konstruktywnego dialogu zaprezentuje podczas warsztatów na Jazdowie Agnieszka Matan – komiczka i trenerka improwizacji teatralnej w Szkole Impro. Aktywnie zajmuje się m.in. improwizacją stosowaną, czyli praktycznym zastosowaniem wartości impro poza sceną.

Do wydanej przez Loesje książki ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’ przygotowała też rozdział poświęcony improwizacji teatralnej, wprowadzający w podstawowe założenia impro.

Drukowaną wersję książki można otrzymać podczas wydarzeń Loesje oraz – w przypadku bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych – również wysyłkowo. Szczegóły →

To kolonia domków fińskich na tyłach Parku Ujazdowskiego – niskich, drewnianych budynków otoczonych ogrodami. Powstało w 1945 roku dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy.
W 2011 roku władze Dzielnicy Śródmieście postanowiły przeznaczyć teren pod nową zabudowę, zaś w odpowiedzi powstała inicjatywa Otwarty Jazdów, której celem stała się ochrona tego historycznego osiedla.

Zaczarowany Ogród

To otwarta przestrzeń artystyczna w domku pod adresem Jazdów 3/17, od zeszłego roku goszcząca również wydarzenia Loesje.
Do domku najprościej dotrzeć od placu Na Rozdrożu →

Lato na Jazdowie: plakaty Loesje przy domku Zaczarowany Ogród, fot. Anna Liminowicz

Ze względu na swój wizualno-przestrzenny charakter, PJM ma swoistą gramatykę, własne zasady budowy zdań, a także inaczej opisywane są zdarzenia, przedmioty, osoby.
PJM składa się z kilku istotnych elementów: mimiki, gestów i znaków kulturowych. Jest używany w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce i stanowi ich naturalny język. Coraz częściej mówi się o tym, że różnica między Głuchymi a słyszącymi polega nie tylko na stosowanym przez nich języku, lecz także na tożsamości społeczno-kulturowej.

PJM jest językiem całkowicie odrębnym od języka polskiego.

Komunikacja między osobami posługującymi się PJM jest możliwa dzięki układom dłoni, lokacji, ruchowi i sygnałom niemanualnym przekazywanym w przestrzeni. Istotną rolę odgrywa mimika twarzy, bez której byłoby trudno zrozumieć przekaz.

Tak o PJM pisze Artur Werbel w artykule ’Loesje w świecie języka migowego. Jasna sprawa czy jednak wyzwanie?’, który również stanowi rozdział książki ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’.

Książka ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’, fot. Anna Liminowicz

Loesje

czyli po polsku Lusia lub Luśka

To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję, zaś hasła z jej podpisem odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji oraz konstruktywnego, ale też krytycznego spojrzenia. Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.

Dzięki zasobom online z plakatów można korzystać bez dodatkowej konsultacji z Loesje. Wystarczy pobrać je jako pliki pdf i zadbać o ich niekomercyjne wykorzystanie.