Dzień Wolności Prasy

Loesje Polska

Światowy Dzień Wolności Prasy (World Press Freedom Day) przypada co roku 3 maja. Wiąże się z 19. Artykułem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uznającym wolność wyrażania niezależnej opinii za niezbywalne prawo każdego człowieka. 

Dlaczego 3 maja?

Data jest rocznicą podpisania Deklaracji z Windhoek (Windhoek Declaration) w 1991 roku w stolicy Namibii. Deklaracja powstała jako oświadczenie zwieńczające seminarium poświęcone niezależnej i pluralistycznej prasie w Afryce. Społeczność dziennikarzy i dziennikarek podkreślała w niej wagę niezależnych i wolnych mediów jako jednego z filarów demokracji. Przypominała również o wszystkich osobach zmagających się z cenzurą oraz o wolności słowa jako ważnym osiągnięciu, które nie może być traktowane jako pewnik.

Dokument zainspirował w kolejnych latach przyjęcie analogicznych deklaracji także w innych częściach świata: na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i Ameryce Łacińskiej. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wolności Prasy dorocznym świętem w grudniu 1993 roku. 

Wolność wyrażania własnej opinii jest kluczową wartością, którą Loesje kieruje się w swoich działaniach. Wybrzmiewa ona w wielu plakatach podpisanych jej imieniem, podkreślających jej konstruktywny, uniwersalny i odpowiedzialny społecznie wymiar. 

Loesje przygotowała pakiet kilkunastu tematycznych plakatów, dostępnych w linku poniżej. Można z nich korzystać na wszelkie niekomercyjne sposoby

Dzień Wolności Prasy - plakaty Loesje

Plakaty zamieszczone na lokalnej tablicy ogłoszeń czy w mediach społecznościowych przypomną o tematach związanych z wolnością słowa i niezależnością mediów nie tylko 3 maja. 

W zasobach na stronie Loesje International zebrane są tematyczne plakaty w kilkunastu innych językach. Z nich również można korzystać niekomercyjnie bez dodatkowych konsultacji z Loesje.

Dzień Wolności Prasy - World Press Freedom Day
czyli po polsku Lusia lub Luśka

To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję, zaś hasła z jej podpisem odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji oraz konstruktywnego, ale też krytycznego spojrzenia. Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.