Zaproś Loesje na warsztaty

Loesje Polska

Chcesz spędzić twórczo czas, a warsztatów Loesje nie ma w Twojej okolicy? Szukasz kreatywnych zajęć dla swojej organizacji, szkoły lub firmy? Chcesz stworzyć hasła na ważne dla Ciebie tematy?

Zaproś Loesje do siebie!

Warsztaty z Loesje to przestrzeń konstruktywnych dyskusji opartych na zabawie słowem. Dzięki temu spotkania są nieszablonowym sposobem spędzenia czasu dla grup, które chciałyby stworzyć hasła wokół ważnych dla siebie tematów.

Kreatywne pisanie z Loesje to wspólne pisanie krótkich tekstów, opartych na grach słownych. Zajęcia bazują na otwartej i poddającej się modyfikacjom metodologii, dzięki czemu można je każdorazowo dostosowywać do oczekiwań grupy i ukierunkować tematycznie.

Nie wymagają doświadczenia w zakresie kreatywnego pisania, ponieważ wykorzystują proste, ale efektywne techniki pracy grupowej oraz uniwersalne metody pomagające w rozwijaniu umiejętności pisarskich.

Grupa warsztatowa liczy zwykle od 5 do 15 osób.

Wszyscy pracują w tym samym języku i wystarczy jego znajomość w stopniu dobrym. Z tego względu zajęcia mogą również pełnić rolę rozbudowanego ćwiczenia w procesie nauki języka obcego.

Warsztaty Loesje skonstruowane są jako seria wynikających z siebie ćwiczeń opartych na twórczej pracy z językiem. Dzięki temu efektywnie uczą, jak korzystać z wieloznaczności słów do wyrażania swoich myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł. Ponieważ koncentrujemy się na praktyce, informacje teoretyczne znajdują zastosowanie bezpośrednio w trakcie spotkań.

Mimo że warsztaty Loesje nie są typowym kursem kreatywnego pisania, stanowią źródło inspiracji do twórczej pracy ze słowem. Wszystkie metody z zajęć można indywidualnie adaptować do tekstów o różnej długości.

Warsztaty składają się z etapu kreatywnego pisania oraz redakcji końcowej i tylko w takiej formule powstają na nich nowe plakaty podpisane imieniem Loesje. Cały proces trwa 5-6 godzin, choć może zostać rozdzielony na dwa spotkania.

Niezależnie od tego, samo kreatywne pisanie często jest samodzielnym wydarzeniem, trwającym 2-3 godziny. Grupa warsztatowa tworzy wówczas krótkie teksty w stylu haseł Loesje i zatrzymuje je na własny użytek.

Typowe warsztaty to spotkania dla młodzieży i osób dorosłych. Natomiast dzieciom Loesje może zaproponować zajęcia oparte na zabawach słowem, których przebieg można każdorazowo dostosowywać do czasu, jakim dysponuje grupa. Dzieci ćwiczą wówczas kompetencje językowe i płynność pisania oraz rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie.

Ćwiczenia bazujące na technikach kreatywnego pisania mogą też zostać wpisane w gry terenowe, które są okazją do międzypokoleniowego spędzenia czasu w aktywny i twórczy sposób.

Warsztaty Loesje - infografika

Masz pytania? Napisz!
warsztaty@loesje.pl