Surrealistyczne skojarzenia

Loesje Polska

Surrealizm nie przebiera w słowach i upaja się każdym skojarzeniem, zaś Loesje proponuje wyprawę tropem niecodziennych zestawień, inspirowaną zabawami surrealistów.

Poniższe ćwiczenie polega na zapisywaniu szybkich skojarzeń według poleceń. Nad odpowiedziami nie zastanawiaj się nadmiernie i nie oceniaj ich – wszystkie są dobre.

1. Zapisz po kilka szybkich odpowiedzi-skojarzeń do każdego podpunktu:
  • rzeczy, które znajdziesz w szufladach,
  • dowolne przymiotniki, którymi można opisać park/las,
  • nazwy miejsc, w których schowasz coś cennego,
  • czasowniki związane z odpoczynkiem.
2. Stwórz krótkie opowiadanie według instrukcji poniżej, przy czym:
  • możesz korzystać ze słów zebranych w kroku powyżej,
  • w odpowiednich miejscach przepisz słowa podkreślone,
  • instrukcja jest przede wszystkim wskazówką – dlatego nie musisz trzymać się jej kurczowo; możesz również stworzyć własną, np. dłuższą, wersję ćwieczenia.

Przymiotnik rzeczownik czasownik miejsce,
tęskniąc za przymiotnik rzeczownik.

Niestety, czasownik (przyimek) rzeczownik i (oraz) (nie) …*

Na szczęście, …*

* wykropkowane miejsca dokończ dowolnie – tak, aby zachować wewnętrzną spójność tworzonego opowiadania.

O to chodziło!
Twoją inspiracją jest surrealizm.

Ćwiczenie opiera się na technice funkcjonującej pod nazwą ’cadavre exquis’ (po angielsku: exquisite corpse) – którą praktykowali surrealiści.
Polega ona na wspólnym tworzeniu tekstu lub rysunku, zaś każda osoba uczestnicząca w zabawie dodaje kolejny element (słowo, zdanie, fragment rysunku) według ustalonej instrukcji albo widząc jedynie ostatnie zdanie zapisanego tekstu czy fragment tworzonego rysunku.
Nikt nie ma całościowego wpływu na ostateczny efekt, dlatego istotna jest współpraca całej grupy.

Nazwa techniki wywodzi się od wersu wiersza, który był pierwszym efektem gier językowych praktykowanych przez surrealistów:

→ Le cadavre exquis boira le vin nouveau

(rodzajnik) rzeczownik przymiotnik czasownik
(rodzajnik) rzeczownik przymiotnik

→ The exquisite corpse will drink the new wine.
→ Znamienity trup uraczy się młodym winem.

Z Loesje możesz zainspirować się również mikroopowiadaniami →