Loesje na Jazdowie

Kreatywne pisanie Loesje

Tegoroczny program wydarzeń Loesje na Jazdowie rozpocznie się w sobotę, 21 maja. Otworzy go spotkanie z Marcinem Orlińskim oraz warsztaty pisania w zawsze gościnnym Zaczarowanym Ogrodzie.

  • 21 maja, 15:00: spotkanie z Marcinem Orlińskim
  • 21 maja, 16:30: warsztaty kreatywnego pisania
  • lipiec-sierpień: międzypokoleniowa gra terenowa,
    warsztaty impro, warsztaty pisania
21.05, 15:00: Pobawmy się stylem – spotkanie

Zaczarowany Ogród, ul. Jazdów 3/17
◦ wstęp wolny, obowiązują zapisy
◦ zapisy od 14.05 od 15:00 w linku →

Zajęcia zaczną się lekturą ’Ćwiczeń stylistycznych’ Raymonda Queneau i rozmowy o tym, jak forma tekstu wpływa na jego treść. Drugą część spotkania poświęcimy pisaniu własnych tekstów. Spróbujemy poeksperymentować ze stylem i sprawdzić, jak krótki utwór zmienia się w zależności od tego, czy nadajemy mu formę raportu policyjnego, tekstu reklamowego czy artykułu z tabloidu.

Marcin Orliński

Poeta, prozaik, krytyk literacki, zastępca redaktor naczelnej ’Przekroju’. Wydał siedem książek, ostatnio ’Środki doraźne’ (Poznań 2017). Laureat Nagrody im. Adama Włodka (2016). Nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz (2018). Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski, ukraiński, czeski i słoweński.

Wiedzą o redagowaniu tekstów Marcin Orliński dzieli się również w artykule, który stanowi rozdział książki ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’ wydanej przez Loesje w zeszłym roku. Książka dostępna jest jako bezpłatna publikacja edukacyjna w formie drukowanej oraz jako e-book.

Drukowaną wersję książki można otrzymać podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Loesje Polska w roku 2022 oraz – w przypadku bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych – również wysyłkowo. Szczegóły →

21.05, 16:30: Kreatywne pisanie Loesje

Zaczarowany Ogród, ul. Jazdów 3/17
◦ wstęp wolny, obowiązują zapisy
◦ zapisy od 14.05 od 15:00 w linku →

Warsztaty pobudzają twórcze myślenie, inspirują do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci zwięzłych, niekonwencjonalnych haseł. Podpowiadają też, jak kreatywnie korzystać z wieloznaczności słów i związków frazeologicznych. Ponieważ warsztaty Loesje wykorzystują proste, ale efektywne techniki pracy grupowej i uniwersalne metody pomocne w rozwijaniu umiejętności pisarskich, do udziału w spotkaniach nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie w zakresie twórczego pisania.
Po sesji pisania najbardziej inspirujące hasła tworzą kolejną serię plakatów podpisanych imieniem Loesje.

Plakaty Loesje na Jazdowie
Lipiec-sierpień

Loesje na Jazdowie będzie gościć w lipcu i sierpniu. Odbędą się wówczas kolejne warsztaty, a także międzypokoleniowa gra miejska, spacery po Osiedlu Jazdów oraz trzy spotkania z improwizacją teatralną. Wybrane wydarzenia będą też tłumaczone na polski język migowy (PJM).

Warsztaty impro poprowadzi Agnieszka Matan – komiczka i trenerka improwizacji teatralnej, która aktywnie zajmuje się m.in. improwizacją stosowaną, czyli praktycznym zastosowaniem wartości impro poza sceną. Do książki ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’ przygotowała artykuł ’Dlaczego twórczość potrzebuje improwizacji’. 

Spotkanie poświęcone improwizacji teatralnej z Agnieszką Matan na Jazdowie w roku 2021

Osiedle Jazdów to kolonia domków fińskich na tyłach Parku Ujazdowskiego – niskich, drewnianych jednorodzinnych budynków otoczonych ogrodami. Powstało w 1945 roku dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy.
W 2011 roku władze Dzielnicy Śródmieście postanowiły przeznaczyć teren pod nową zabudowę, zaś w odpowiedzi powstała inicjatywa Otwarty Jazdów, której celem stała się ochrona tego historycznego osiedla.

Wydarzenia na Jazdowie w maju odbywają się pod hasłem zaczerpniętym z plakatu:

Język polski jest przyjazny / merda ogonkami

Spotkania stanowią kontynuację działań Loesje z zakresu edukacji kulturalnej z dwóch poprzednich lat, zaś ostatnie wydarzenia z tego cyklu odbędą się w czerwcu. 
Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

czyli po polsku Lusia lub Luśka

To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję, zaś hasła z jej podpisem odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji oraz konstruktywnego, ale też krytycznego spojrzenia. Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.

Dzięki zasobom online z plakatów można korzystać bez dodatkowej konsultacji z Loesje. Wystarczy pobrać je jako pliki pdf i zadbać o ich niekomercyjne wykorzystanie.