Teksty krótkie w pigułce

Loesje Polska

Jak pisać i tłumaczyć teksty krótkie takie jak aforyzmy, sentencje i slogany? W maju i czerwcu Loesje zaprasza na cykl spotkań i warsztatów, które w teorii i praktyce ukażą narzędzia językowe przydatne w pracy z tekstami krótkimi.

21.05, sobota, Zaczarowany Ogród

15:00 – spotkanie: Pobawmy się stylem
Zapisy 14.05 od 15:00 w linku →

16:30 – warsztaty kreatywnego pisania
Zapisy od 14.05 od 15:00 w linku →

10.06, piątek, Duży Pokój

17:30 – wykład: Jak najwięcej wyrazu
Zapisy od 03.06 od 15:00 w linku →

18:45 – warsztaty kreatywnego pisania
Zapisy od 03.06 od 15:00 w linku →

13.06, poniedziałek, Zaczarowany Ogród

16:00 – warsztaty kreatywnego pisania z PJM
Zapisy od 06.06 od 16:00 w linku →

15.06, środa, Duży Pokój

17:30 – spotkanie: Co się kryje w tekście krótkim?
Zapisy od 08.06 od 15:00 w linku →

18:45 – warsztaty translatorskie Loesje
Zapisy od 08.06 od 15:00 w linku

Czerwiec – warsztaty w szkole

◦ Chcesz zaprosić Loesje do swojej szkoły?
◦ Na zgłoszenia czekamy do 24 maja w linku →

Spotkania

21.05: Pobawmy się stylem

Zajęcia zaczną się lekturą ’Ćwiczeń stylistycznych’ Raymonda Queneau i rozmowy o tym, jak forma tekstu wpływa na jego treść, zaś drugą część spotkania poświęcimy pisaniu własnych tekstów. Spróbujemy poeksperymentować ze stylem i sprawdzić, jak krótki utwór zmienia się w zależności od tego, czy nadajemy mu formę raportu policyjnego, tekstu reklamowego czy artykułu z tabloidu.

Marcin Orliński – poeta, prozaik, krytyk literacki, zastępca redaktor naczelnej ’Przekroju’. Wydał siedem książek, ostatnio ’Środki doraźne’ (Poznań 2017). Laureat Nagrody im. Adama Włodka (2016). Nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz (2018). Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski, ukraiński, czeski i słoweński.

10.06: Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu

Czym jest aforyzm? Czym różni się od innych małych form literackich takich jak przysłowia, sentencje, maksymy? Jakie środki stylistyczne pomagają w pisaniu aforyzmów? Dlaczego aforyzmy zawłaszczają całą uwagę odbiorcy? I czy zawsze da się określić, kto aforyzm stworzył?
O aforyzmie, jego historii i przemianach jako formy literackiej opowie literaturoznawczyni Joanna Partyka. Za tytuł spotkania, ’Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu’, posłużył aforyzm Stanisława Jerzego Leca.

Joanna Partyka – historyk literatury i antropolog, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, tłumaczka języka hiszpańskiego. Zajmuje się historią literatury i kultury dawnej, polskiej i iberyjskiej. Szczególną uwagę poświęca tekstom paraliterackim, takim jak encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, silvae rerum, bada m.in. aspekty retoryczne tego typu piśmiennictwa. Jednym z głównych nurtów jej zainteresowań jest dawne piśmiennictwo kobiece.
Jest autorką książek: ’Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej’ (1994), ’«Żona wyćwiczona»: kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku’ (2004) i ’Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy’ (2019), a także licznych artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.
Jest Prezesem Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria. Lubi również fotografować, co zaowocowało dotychczas dwiema wystawami, i uprawiać ogródek. Kocha ludzi, psy, koty, pszczoły i Portugalię.

15.06: Co się kryje w tekście krótkim

Mimo swojej niewielkiej objętości krótkie formy literackie bywają wyzwaniem w procesie pisania i przekładu. Teksty takie jak aforyzmy powinny doskonale brzmieć i w jednym zdaniu ukazywać nowe spojrzenie na dobrze znany temat. Nie mogą zawierać zbędnych słów, które rozmywałyby przekaz, zaś sam przekaz powinien być jednocześnie czytelny i otwarty na dalsze interpretacje.

Jak osiągnąć ten efekt i o jakich narzędziach językowych warto pamiętać w trakcie tworzenia i tłumaczenia krótkich form porozmawiają literaturoznawczyni Joanna Partyka i tłumacz Damian Bednarz, którzy do książki ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’ przygotowali rozdziały poświęcone aforyzmowi oraz przekładowi tekstu krótkiego.
Spotkanie poprowadzi lingwistka i tłumaczka Marta Twarowska.

Drukowaną wersję książki można otrzymać podczas wydarzeń Loesje oraz – w przypadku bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych – również wysyłkowo. Szczegóły →

Warsztaty Loesje

Warsztaty pobudzają twórcze myślenie, inspirują do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci zwięzłych, niekonwencjonalnych haseł. Podpowiadają też, jak kreatywnie korzystać z wieloznaczności słów i związków frazeologicznych.

Ponieważ warsztaty Loesje wykorzystują proste, ale efektywne techniki pracy grupowej i uniwersalne metody pomocne w rozwijaniu umiejętności pisarskich, do udziału w spotkaniach nie jest potrzebne doświadczenie w zakresie twórczego pisania.

Po sesji pisania wybrane teksty trafiają na warsztaty redakcyjne, po której najbardziej inspirujące hasła tworzą kolejną serię plakatów podpisanych imieniem Loesje. Nowa seria plakatów powstaje również podczas warsztatów translatorskich, podczas których pracujemy na hasłach Loesje istniejących już w innych językach.

Gotowe plakaty udostępniane są w zasobach na www.loesje.org.

Warsztaty w szkole

Uczysz w jednej z warszawskich szkół publicznych? Chcesz zaprosić do swojej szkoły warsztaty Loesje?
Możesz wygospodarować w czerwcu 1,5-2 godziny zegarowe w trakcie lekcji albo po lekcjach? Masz również pomysł, jak wykorzystać hasła Loesje w swojej szkole?

Zgłoś się do nas!

W czerwcu możemy nieodpłatnie przeprowadzić warsztaty kreatywnego pisania w języku polskim w jednej z warszawskich szkół publicznych.

Czego oczekujemy?

Wypełnienia do 24 maja formularza →, w którym krótko opiszesz swój pomysł na wykorzystanie haseł Loesje w szkole.
Spośród zgłoszeń wybierzemy jeden pomysł, który będzie jednocześnie twórczy i możliwy do zrealizowania przed warsztatami. W tej szkole przeprowadzimy warsztaty jeszcze przed końcem bieżącego roku szkolnego.

Wydarzenia w maju i czerwcu odbywają się pod hasłem zaczerpniętym z plakatu:

Język polski jest przyjazny / merda ogonkami

Spotkania stanowią kontynuację działań Loesje z zakresu edukacji kulturalnej z dwóch poprzednich lat, których efektem jest również książka ’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’.

Loesje

czyli po polsku Lusia lub Luśka

To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję, zaś hasła z jej podpisem odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji oraz konstruktywnego, ale też krytycznego spojrzenia. Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org.

Dzięki zasobom online z plakatów można korzystać bez dodatkowej konsultacji z Loesje. Wystarczy pobrać je jako pliki pdf i zadbać o ich niekomercyjne wykorzystanie.

Plakaty Loesje na Jazdowie

Kolejne wydarzenia

W kolejnych miesiącach Loesje będzie można ponownie spotkać na Jazdowie, a także na Wilanowie i w innych dzielnicach Warszawy.

W programie spotkań na Jazdowie znalazły się m.in. warsztaty improwizacji teatralnej, spacery z przewodnikiem i gra terenowa, zaś szczegółowe informacje o wydarzeniach będą pojawiać się w kalendarium oraz w newsletterach Loesje.
Część spotkań odbędzie się też z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM) i język ukraiński.