Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony

Wyobraźnia / zbiór reguł jest nieograniczony

’Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’ to publikacja edukacyjna Fundacji Loesje Polska, która zbiera artykuły poświęcone językowi i twórczemu myśleniu.

Rozwój warsztatów kreatywnego pisania Loesje i potrzeba doskonalenia takiej metody pracy z tekstem zaowocowały zaproszeniem grona Ekspertek i Ekspertów, którzy podczas wykładów i spotkań wpisanych w projekt 'Język polski jest przyjazny | merda ogonkami’ dzielą się swoją wiedzą o języku, tekstach krótkich i kreatywności. Dzięki ich otwartości powstała również książka 'Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’, która zbiera i poszerza tematykę wykładów.

W publikacji znalazły się artykuły omawiające relatywizm językowy, metaforę, aforyzm, dowcip językowy, proces redagowania tekstów, tłumaczenie krótkich form – także na polski język migowy (PJM), improwizację teatralną i jej związki z twórczym myśleniem oraz burzę mózgów jako kreatywną formę pracy z tekstem.

Wspólnie stanowią one zbiór podpowiedzi, o czym warto pamiętać podczas pisania i tłumaczenia tekstów krótkich. Poszczególne rozdziały można czytać w dowolnej kolejności, zaś każdy z nich mógłby funkcjonować jako niezależny tekst.

Spis rozdziałów:

  • Różne języki, różne mapy, różne skarby. O relatywizmie językowym – Jacek Wasilewski
  • Fenomen metafory – Agata Hącia
  • ’Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu’, czyli aforyzm – komunikat o intrygującej treści i zaskakującej formie – Joanna Partyka
  • Magia dowcipu, czyli o wybranych mechanizmach dowcipu językowego – Anna Iwanowska
  • Jak zrobić z tekstu petardę – Marcin Orliński
  • Zwięźle, zmyślnie, z polotem. O wyzwaniach w przekładzie krótkich tekstów – Damian Bednarz
  • Loesje w świecie języka migowego. Jasna sprawa czy jednak wyzwanie? – Artur Werbel
  • Dlaczego twórczość potrzebuje improwizacji? – Agnieszka Matan
  • Warsztaty Loesje – bez/granice wyobraźni – Emilia Skiba
Książka dostępna jest jako bezpłatna publikacja edukacyjna
w formie e-booka i w wersji drukowanej.

Drukowaną wersję książki można otrzymać podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Loesje Polska w roku 2022 oraz – w przypadku bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych – również wysyłkowo. Szczegóły →


Każdy tekst, niezależnie od długości, wymaga przemyślanych decyzji pod kątem jego brzmienia i przekazu. Krótkie formy pozbawione są dodatkowych treści, które mogłyby je objaśniać czy przybliżać kontekst ich puenty. Dlatego tak istotne jest ich staranne dopracowanie.

Krótki tekst musi być też wyczerpujący. Powinien jasno przekazywać zamierzoną treść i unikać logicznych przeskoków oraz nadmiernych niedopowiedzeń. Jednocześnie nie może wprowadzać nadmiaru idei, który mógłby rozmywać główną myśl. Sprzyja temu prosty styl, sprowadzający się do stosowania klarownej składni i jedynie niezbędnych słów, a także precyzyjnie skonstruowane gry słowne. Te ostatnie wydobywają wieloznaczność słów i otwierają tekst na indywidualne interpretacje.

O wszystkich tych zagadnieniach przeczytasz w książce 'Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony’.

Projekt, w ramach którego ukazała się książka, zaczerpnął swoją nazwę z plakatu Loesje stworzonego w 2013 roku:
Język polski jest przyjazny / merda ogonkami

Projekt wpisany jest w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej i potrwa jeszcze do końca czerwca 2022 roku. Wówczas odbędą się ostatnie warsztaty kreatywnego pisania Loesje, a także wykłady i spotkania wokół języka i kreatywności.

Podczas tegorocznych warsztatów Loesje wpisanych w projekt powstało też ponad dwadzieścia nowych plakatów Loesje, które dostępne są w zasobach na www.loesje.org →

Z już istniejących plakatów można korzystać bez dodatkowej konsultacji z Loesje. Wystarczy, że zostaną pobrane jako pliki pdf ze strony www.loesje.org, zaś ich wykorzystanie będzie mieć charakter niekomercyjny.

czyli po polsku Lusia lub Luśka

To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję, a hasła z jej podpisem odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji, a także krytycznego, ale konstruktywnego spojrzenia. Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu językach – dostępny jest na www.loesje.org →